Balajthy Ügyvédi Iroda Balajthy Ügyvédi Iroda

SzakterületeinkA fókuszunk középpontjában

Azt valljuk, hogy a jelen jogszabályi környezetben specializáció nélkül nem lehet az ügyfeleink képviseletét hatékonyan ellátni, ennek megfelelően bár együttműködő ügyvéd partnereink segítségével szinte a polgári jog teljes területén nyújtjuk szolgáltatásainkat ügyfeleinknek, az alábbiakban kiemelt szakterületeink jelentik mégis azokat a területeket, amelyeken a megmagabiztosabban mozgunk, és amelyek változásait folyamatosan nyomon követjük.

Peres képviselet

Napi szinten nyújtunk képviseletet ügyfeleink számára polgári peres eljárásokban, így mind a régi, mind az új perrendtartási törvény által meghatározott keretek között magabiztosan mozgunk akár felperesi, akár alperesi pozícióban. Különösen jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk az egyes követelések (közműtartozások, pótdíjak, kölcsöntartozások stb.) érvényesítése iránt indított perek vitelében, valamint alperesi oldalon a pénzintézetekkel és faktorcégekkel szemben indított végrehajtás megszüntetése valamint a szerződések érvénytelenségének megállapítása iránt indult peres eljárásokban. Mindezek mellett természetesen egyéb, a fentiektől eltérő perekben is ellátjuk megbízóink képviseletét, így tapasztalattal rendelkezünk többek között kártérítési perekben, szavatossági perekben és birtokvédelmi perekben is.

Tovább

Képviselet végrehajtási eljárásokban

Több megbízónk számára nyújtunk tömeges követeléskezelési szolgáltatást mind személyi fedezetes, mind zálogfedezetes ügyletekből eredő követelések kapcsán a legkülönbözőbb konstrukciókban. A követeléskezelési tevékenység kiterjed mind az ún. soft behajtási folyamatokra, mind a jogi igényérvényesítésre, így a teljesség igénye nélkül vállaljuk a követelések érvényesítését fizetési meghagyásos eljárások tömeges kezdeményezésével, záradékolások útján vagy B2B követelések esetén felszámolási eljárások kezdeményzésével. Emellett nem jelent problémát a már folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban történő képviselet átvétele sem. Követeléskezelési tevékenységünk során proaktív szemléletet követünk, így az ügyek feltárását követően a Megbízó felé javaslatot teszünk a követendő eljárásra, illetve a már folyamatban lévő eljárásokban rendszeres időközönként ellenőrizzük az eljárás állását, érdemi esemény hiányában pedig megkereséssel élünk a végrehajtó felé. Ezzel párhuzamosan a jelzálog-fedezetes ügyletek esetén az adósokkal is igyekszünk felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy megbízónk követelése a fedezetből önkéntes teljesítés útján mihamarabb kielégítést nyerjen, valamint részt veszünk kampány jellegű megkeresések lebonyolításában is. Követeléskezelési szolgáltatásainkat többféle konstrukcióban nyújtjuk, így a tisztán sikerdíjas megállapodástól kezdve a vegyes díjazási konstrukcióig egyedi megállapodás tárgyát képezi az ügyvédi munkadíj kérdése.

Tovább

Követeléskezelés Magyarországon

Az  globalizálódó piaci viszonyok között egyre nagyobb az igény külföldi ügyfeleink részéről arra, hogy a szerződéses kötelezettségeiket nem teljesítő magyar partnereikkel szembeni követeléseiket minél hamarabb és minél átláthatóbb módon tudják érvényesítveni. Irodánk ezt az igényt igyekszik kiszolgálni a B2B követlések érvényesítése kapcsán, és egy udvarias ám célorientált eljárási protokolt követve nyújt segítő kezet ügyfelinek elsődlegesen abban, hogy az adós önként teljesítse a tartozását, vagy amennyiben az elmaradna, akkor a követelés jogi úton minél hamarabb érvényesíthető legyen. Irodánk így az elmúlt években tapasztalatot szerzett mind az európai fizetési meghagyásos eljárások terén, mind az európai számlazárolási végzések magyarországi végrehajtása kapcsán, mind pedig a külföldi gazdasági társaságok által kezdeményezett felszámolási eljárások terén, amely tapasztalatokat eredményesen kamatoztatjuk megbízóink javára.

Tovább

Követeléskezelés külföldön

Az elmúlt években független piaci szereplőként kapcsolatokat építettünk ki a nemzetközi követeléskezelési piacon, ezáltal elmondhatjuk, hogy csaknem Európa minden országában rendelkezünk olyan együttműködő partnerekkel, akik Megbízóink segítségére tudnak lenni a követelések érvényesítése során. Mivel minden ország gyakorlata más és más, ezért - bár általában elmondható, hogy a szoft igényérvényesítés sikerdíjas alapon történik - az eljárást mindig a nemzetközi partnerünktől történő árajánlat kérésével kezdjük, és megbízónk annak függvényében dönthet az eljárás lefolytatásáról. Összességében viszont elmondható, hogy egy hatékony szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek annak érdekében, hogy ne személyesen kelljen eljárniuk egy olyan országban, ahol nincsen semmilyen helyismeretük.

Tovább

Egyéb jogi szolgáltatások

A fenti szakterületeinken túl Irodánk a polgári jog egyéb területein is ügyfelei rendelkezésére áll, ezen belül is különösen az ingatlanjog és cégjog teljes spektrumán számíthatnak ránk ügyfeleink, valamint akár ad hoc jelleggel, akár megbízási keretszerződés alapján szerződés- és egyéb okiratszerkesztési és véleményezési szolgáltatásunkkal járulunk hozzá megbízóink prudens működéséhez és jogaik védelméhez. Irodánk továbbá szoros együttműködésben van több másik ügyvédi irodával is, így akár olyan speciális jogterületeken is hathatós támogatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek, mint az IT jog vagy a médiajog.

Tovább