Balajthy Ügyvédi Iroda

Miért pont mi?

Irodánk hazai és nemzetközi partnereivel kiépített évtizedes együttműködésére támaszkodva nyújt jogi támogatást elsődlegesen a polgári jogi jogviták területén. Ezen belül fő szakterületeink közé tartozik ügyfeleink érdekeinek megalkuvás nélküli képviselete mind polgári peres eljárásokban, mind végrehajtási eljárásokban mind pedig fizetésképtelenségi eljárásokban, különös tekintettel a határokon átnyúló követelések érvényesítésére akár Magyarországon, akár más európai országban. Ez utóbbi során törekszünk a legkiválóbb helyi szakemberekkel történő együttműködésre, akik gyorsan, hatékonyan és különösen az ügyfeleink számára is átlátható módon járnak el.

Ügyfeleink között tudhatunk több, meghatározó piaci szerepet betöltő pénzintézetet és faktoring céget, akiknek ellátjuk a felmerülő jogvitákban történő képviseletét akár jelzálogfedezetes, akár fedezetlen ügyletekből eredő követelések érvényesítése során, legyen szó akár az adósokkal történő közvetlen és proaktív kapcsolattartásról, akár tömeges igényérvényesítésről - ide értve a fizetési meghagyásos, polgári peres és végrehajtási eljárásokat is -, vagy éppen az adósok által kezdeményezett, szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perekről.

Mindemellett irodánk a polgári jog egyéb, klasszikus területein is ügyfelei rendelkezésére áll, legyen szó akár ingatlanjogról, akár a társasági jog legkülönbözőbb vetületeiről vagy éppen az egyes gazdasági társaságok működésével felmerülő legkülönfélébb jogi problémák hatékony megoldásáról.

Balajthy Ügyvédi Iroda

Filozófiánk

Amihez ragaszkodunk...

A minőségben nem vagyunk hajlandóak kompromisszumot kötni, ügyfeleink csak a legjobbat kaphatják. Önmagában viszont ez nem elég. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ügyfeleink azért fordulnak hozzánk, mert szükségük van arra a tudásra, amivel mi rendelkezünk. Ezért különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyet ne csak ellássuk legjobb tudásunk szerint, de az ügyfél azt is értse, hogy mi és miért történik körülötte, mi történik vele, és mire számíthat az eljárás végén. A munkánk soha nem lehet öncélú, az mindig az ügyfeleink érdekének a szolgálatában kell, hogy álljon.

Balajthy Ügyvédi Iroda

Országok

Ahol dolgozunk...

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia