Balajthy Ügyvédi Iroda Balajthy Ügyvédi Iroda

RólunkAmit érdemes tudni

Ahonnan indultunk

Az általunk nyújtott szolgáltatások körét kezdetekben különböző követeléskezelők, pénzintézetek és közszolgáltatók jogi képviselete látta tette ki, ezen belül is elsődleges feladat volt a tömegesen fennálló követelések minél költséghatékonyabb és gyorsabb érvényesítése, legyen szó akár ingatlanfedezetes, akár fedezet nélküli követelésekről. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az egyes megbízóink által átadott, egyszerre akár több ezres vagy tízezres nagyságrendű követelést az adósokkal való közvetlen kapcsolatfelvétel után - a követelés típusától illetve az alapul fekvő jogviszonytól függően - fizetési meghagyásos, peres vagy egyéb módon, majd végső soron végrehajtási eljárás keretei között érvényesítettük.

Ez a terület, és különösen a jelzálog fedezetes banki követelések érvényesítése az idő előrehaladtával maga után vonta megbízóink részéről azt az igényt, hogy a képviseletüket különböző végrehajtás megszüntetési és érvénytelenségi perekben is lássuk el, ami az ügyállomány fokozatos átalakulásával irodánk szakterületévé vált, lassan közelíti az ezres nagyságrendet azoknak a pereknek a száma, amelyekben irodánk az elmúlt években pénzintézetek vagy követeléskezelők képviseletét látta el.

Nemzetközi követeléskezelés

A fentiekkel párhozamosan felismertük szembetűnő volt számunkra az, hogy a B2B szegmens megfelelő és erre időt és energiát áldozni hajlandó szakértők hiányában mennyire kiszolgáltatott helyzetben van akkor, amikor más országban honos partnerével szemben lenne szüksége a követelése érvényesítésére. Reagálva a folyamatos piaci igényre évekkel ezelőtt nyitottunk a nemzetközi követeléskezelési piac felé, és így irodánk egyaránt ellátja külföldi vállalkozások magyarországi adósokkal szembeni képviseletét, illetve partnereinken keresztül segítséget nyújtunk hazai ügyfeleinknek ahhoz, hogy a külföldi adósaikkal szemben eredményesen tudják a kintlévőségeiket behajtani.

Követeléskezelési gyakorlatunk jellemzően két részre osztható: elsődlegesen az ügyfelünk számára leghatékonyabb és legolcsóbb megoldásra törekedve az úgynevezett soft behajtás keretében közvetlenül felvesszük az adóssal a kapcsolatot, és megpróbáljuk rábírni az önkéntes teljesítésre, amelynek a sikertelensége esetén felmérjük a lehetséges jogi igényérvényesítési utakat, azoknak a várható költségeit, és megbízónk döntése alapján lefolytatjuk az adósokkal szembeni jogi eljárást.

Ahogyan mi állunk a munkához

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ügyfeleink azért fordulnak hozzánk, mert mi rendelkezünk azzal a szakértelemmel, amire az ügyfelnünknek szüksége van. Ennek ellenére nem kívánunk úgy tenni, mintha a szakmánk valamilyen elvont és szakavatottak számára érthetetlen tevékenység volna. A mi célunk, hogy az egyes ügyeket azzal a gondossággal lássuk el, mintha az a saját ügyünk volna, az ügyfelünk pedig végig tisztában legyen azzal, hogy hogyan áll az ügye, mik a jogi lehetőségei és mire számíthat. Éppen ezért különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyfeleink igény szerint minden lényeges eseményről megfelelő tájékoztatást kaphassanak a lehető legrövdebb időn belül.

Tudjuk továbbá, hogy amikor az ügyfeleink képviseletében járunk el, akkor gyakran minket azonosítanak az ügyfeinkkel. Erre tekintettel kollégáink az adósokkal való kommunikáció során nem csak határozottan, de közvetlenül és barátságosan lépnek fel, hiszen jellemzően Megbízóinknak az üzleti partnereivel beszélünk, így fontos számunkra, hogy megőrizzük ügyfeleink jó szakmai hírnevét és a már kialakult ügyfélkapcsolatokat.

Kik vagyunk?

Irodánk alapítója Dr. Balajthy János ügyvéd, aki amerikai tanulmányait követően az ELTE jogi karán szerezte meg a jogász diplomáját, majd a szakvizsgák letételét követően a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként áll az ügyfelei szolgálatára. Az évek folyamán egyes kollégáival szoros együttűködést alakított ki, így irodánk jelenleg öt, különböző jogterületekre specializálódott ügyvéd közreműködésével áll ügyfelei rendelkezésére a polgári jog szinte teljes spektrumán, legyen szó akár a peres képviselet, akár a követeléskezelés, akár az ingatlanjog vagy éppen a médiajog és a cégjog szakterületéről.